Vruchtbaarheidsbehandelingen en uw ziektekostenverzekering

Voor alle vruchtbaarheidsbehandelingen geldt, dat u alleen in aanmerking komt voor een vergoeding van behandelkosten wanneer u vooraf een verwijzing van een huisarts of specialist hebt gekregen.

De meeste vruchtbaarheidsbehandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering. De hoogte van de vergoeding door de zorgverzekeraar is afhankelijk van de polis van uw basisverzekering. Soms kan ook een aanvullende ziektekostenverzekering passend zijn voor uw situatie.

Op onze thema-avond op donderdag 13 december informeren wij u graag over de kosten van behandelingen, de mogelijke vergoedingen vanuit zorgverzekeraars en de wijze van declareren.

De ontvangst vindt plaats vanaf 19.00 uur met koffie/thee. We verwachten de avond rond 21.00 uur af te sluiten. Naast een presentatie, is er volop ruimte voor het stellen van vragen. Aanmelden voor de bijeenkomst kan door een mail te sturen naar info@nijbarrahus.nl.

Bernard Wind en zijn compagnon Marc Scheijven startten in 2012 met Nij Barrahûs vanuit hun eigen ervaring als fertiliteitspatiënt. Als geen ander wisten zij hoe het voelt wanneer kinderen krijgen niet vanzelf gaat. De ervaringen van Bernard en Marc met grootschalige zorg en de afstand scheppende protocollen en procedures, deed hen besluiten dat het anders moest in Nederland. De ondernemers maakten het hun missie om de zorg voor patiënten met een kinderwens beter en persoonlijker te maken.

Bernard: “Wat maakt onze kliniek bijzonder? Wij willen een antwoord geven op de grote uitdaging in onze sector; hoe zorg je ervoor dat je– binnen de vereiste richtlijnen en op een rendabele manier- de best mogelijke patiëntgerichte zorg biedt. Fertiliteitsproblemen hebben een ongekende impact op mensen en wij willen iedereen met een kinderwens optimaal begeleiden en ondersteunen wanneer het wél, maar ook wanneer het uiteindelijk niet lukt om zwanger te raken. Dit doen we samen met de beste experts uit het vakgebied van de fertiliteit.
Onze nominatie voor de Ondernemersprijs is een prachtige erkenning dat zorg verlenen ook anders kan. Wij zijn trots op het team waarmee we de kliniek vanaf 2012 hebben opgebouwd, de groei die we samen hebben doorgemaakt maar bovenal op de waardering van onze patiënten.”

Nij Barrahûs genomineerd in de verkiezing tot Ondernemer van het jaar in de gemeente Weststellingwerf

Foto: Brrand – Rob Rotgers

Kijk voor meer informatie over de verkiezing op https://ondernemeninweststellingwerf.nl/ondernemer-van-het-jaar/.

Er komen veel vragen en emoties naar boven.
“Welke onderzoeken of behandelingen kan ik ondergaan om in verwachting te raken?”
“Hoe vergoedt onze zorgverzekeraar een mogelijke medisch traject?”
“Hoe verloopt de behandeling wanneer we gebruik moeten maken van een sperma- of eiceldonor?”

Laagdrempelige informatieavond

Op dinsdagavond 27 november organiseert Nij Barrahûs een informatiebijeenkomst met als thema: ‘Als kinderen krijgen niet vanzelf gaat…’. Medisch directeur en gynaecoloog Harold Mous en teamleider en fertiliteitsassistente Marja Nienhuis nemen u tijdens de informatieavond mee in wat Nij Barrahûs voor u en uw kinderwens kan betekenen. De ontvangst is vanaf 19.00 uur. De presentatie start om 19.30 uur.

Aanmelden voor de informatieavond kan door een e-mail met uw naam- en adresgegevens te sturen naar info@nijbarrahus.nl. Locatie van de bijeenkomst is de Nij Barrahûs kliniek aan de Heerenveenseweg 99b in Wolvega.

Persoonlijk maatwerk

Voor vrouwen die niet op een natuurlijke wijze zwanger worden, is het fijn dat er in Friesland een dergelijke fertiliteitskliniek is. Waarom zou je met een onvervulde kinderwens naar het ziekenhuis gaan alsof je ziek bent? “Vrouwen en hun partner ervaren het vaak als prettig dat ze bij ons in de wachtkamer niet worden geconfronteerd met andere gynaecologische problemen,” zegt medisch directeur bij Nij Barrahûs Harold Mous, zelf ook gynaecoloog.

“Bovendien kunnen ze bij ons rekenen op maatwerk. Geen vrouw met een kinderwens is gelijk, geen stel hetzelfde. Ons kundige team werkt persoonlijk, altijd persoonsgericht.”

Multidisciplinair team

Het team van Nij Barrahûs bestaat onder andere uit meerdere gynaecologen, verpleegkundigen en laboranten, een embryoloog en een psycho-sociaal maatschappelijk werker. Totaal vijftien mensen. Zij helpen hetero-stellen die al of niet om een medische reden moeizaam zwanger worden, maar ook lesbische paren of alleenstaande vrouwen die graag een kind zouden krijgen.

Van inseminatie tot reageerbuis

In Nij Barrahûs kunt u terecht voor alle mogelijke vruchtbaarheidsbehandelingen. Van hormoonbehandelingen en cyclusbewaking, tot sperma-inseminatie, reageerbuisbevruchting en donorinseminatie.

Zo’n 250 geboortekaartjes per jaar bereiken de kliniek aan de Heerenveenseweg 99b. Het zijn de succesverhalen van de ongeveer 400 stellen die jaarlijks bij de vruchtbaarheidskliniek aankloppen. “Bij ongeveer dertig procent van de paren slaat de behandeling niet aan”, zegt Harold Mous. “En er zijn altijd mensen bij wie het uiteindelijk helemaal niet lukt. Wat wij dan wel belangrijk vinden, is dat zij het gevoel hebben dat alles is gedaan wat mogelijk was. We hopen dat ze ondanks de teleurstellingen terugkijken op een traject waarbij ze zich gehoord en gezien voelden en zo misschien makkelijker de situatie kunnen aanvaarden.”

Wat is de vraag van deze vrouw?

Vijfenzestig tot zeventig procent verlaat uiteindelijk met een zwangerschap de kliniek. “Een traject bij ons begint altijd met een intake-gesprek”, vertelt Harold Mous. “Deze vindt plaats met een gynaecoloog, een fertiliteitsarts of een verpleegkundig specialist. Dat is afhankelijk van de vraag waarmee een vrouw zich bij ons meldt. Zijn het mensen die al jaren bezig zijn en bij ons komen voor een second opinion? Zijn het mensen voor wie dit de eerste stap is om bezig te gaan met de vraag waarom zij tot nu toe kinderloos bleven? Is het een lesbisch stel dat zich met een donor meldt om geïnsemineerd te worden? Is het een alleenstaande vrouw die met behulp van sperma uit onze donorbank zwanger wil worden?”

“Ieder traject is anders. Sommige cliënten komen een korte periode, anderen een lange tijd. Sommigen komen eens per maand, anderen eens per drie maanden. Mensen die bezig zijn met een IVF-behandeling zien we soms wel iedere week. Voor allen is het prettig dat zij hier telkens dezelfde gezichten zien en één hoofdbehandelaar hebben die van intake tot afscheid bij alle belangrijke beslissingen aanwezig is.”

Gehele IVF-traject kan nu plaatsvinden in Wolvega: eigen IVF-laboratorium

Sinds kort beschikt Nij Barrahûs over een laboratorium waar ook reageerbuisbevruchtingen mogen plaatsvinden. “We zijn de enige in Friesland”, zegt Mous.

De fertiliteitskliniek kreeg de IVF-vergunning op 1 juli 2018. Daardoor kan nu het gehele IVF-traject in Wolvega plaatsvinden. Eerder kon men in Nij Barrahûs alleen terecht voor de eerste twee fasen. De reageerbuisbevruchting zelf vond in een ziekenhuis elders plaats.

Om een vergunning te krijgen moet een kliniek aan hoge kwaliteitseisen voldoen. De medewerkers van Nij Barrahûs zijn dan ook trots dat zij na een intensieve verbouwing en de inrichting van een nieuw laboratorium, groen licht kregen van de inspectie voor de gezondheidszorg. Inmiddels zijn de eerste vrouwen zwanger van reageerbuisbevruchtingen die plaatsvonden in het laboratorium in Wolvega.

Bij de officiële opening begin oktober, verwoordde burgemeester Van de Nadort van de gemeente Weststellingwerf haarfijn de doelstellingen van Nij Barrahûs: “Wat deze kliniek bijzonder maakt is de balans die wordt gevonden tussen de noodzakelijke procedures die zorg verlenen vereist en de continue focus op het belang van de patiënt. Als je dingen maar consequent blijft uitvoeren heb je het volgens de regels keurig gedaan, maar is de uitkomst soms teleurstellend. Met andere woorden: het klopt wel, maar het deugt niet. Daar wil Nij Barrahûs een ander antwoord op geven.”

Eigen spermabank

Nij Barrahûs is content dat ze ook beschikken over een eigen spermabank. “Nog niet helemaal groot genoeg om volledig aan de vraag te voldoen, waardoor we nu ook soms gebruikmaken van sperma uit andere spermabanken. Natuurlijk willen we ook dit onderdeel het liefst helemaal in eigen huis beheren. Nieuwe donoren nodigen we dan ook van harte uit zich te melden.”

Voor het sperma-donorschap gelden strenge, wettelijke regels. “Dat vinden wij heel belangrijk. Ethisch zitten er best ingewikkelde kanten aan het donorschap en daar gaan we zorgvuldig mee om.”

“Spermadonoren die idealistisch gemotiveerd zijn, zijn altijd welkom”

Nij Barrahûs heeft nu ongeveer veertig donoren. Zij zijn stuk voor stuk gescreend door een psycho-sociaal maatschappelijk werker. “We vinden een altruïstische motivatie heel belangrijk”, zegt Harold Mous. “Donoren moeten zaad beschikbaar stellen uit een bepaalde ideologie. Daar doen we altijd zorgvuldig onderzoek naar. Gemotiveerde spermadonoren kunnen zich bij ons aanmelden.”

Heeft u een onvervulde kinderwens? Neem contact op met Nij Barrahûs en onderzoek samen de mogelijkheden.

Bron: Actief Media

Op zaterdag 6 oktober vond de officiële opening van het nieuwe IVF-laboratorium plaats. Burgemeester van de Nadort van de gemeente Weststellingwerf verrichtte de officiële openingshandeling. Van de Nadort: “Wat maakt de kliniek bijzonder? Dat is de balans die wordt gevonden tussen de noodzakelijke procedures die zorg verlenen vereist en de continue focus op het belang van de patiënt. Als je dingen maar consequent blijft uitvoeren heb je het volgens de regels keurig gedaan, maar is de uitkomst vaak teleurstellend. Met andere woorden: het klopt wel, maar het deugt niet. Daar wil deze kliniek een ander antwoord op geven. Hoe zorg je ervoor – binnen de regels- dat een patiënt op een goede en fijne manier behandeld wordt met daarbij de hoogst mogelijke kansen op een zwangerschap. Als burgemeester ben ik trots dat er in mijn gemeente zo’n bedrijf zit. Dat kan niet iedere burgemeester zeggen!”

Officiële opening IVF-laboratorium Nij Barrahûs
V.l.n.r.
Burgemeester gemeente Weststellingwerf de heer Van de Nadort
Medisch directeur Nij Barrahûs de heer Harold Mous
Algemeen directeur Nij Barrahûs de heer Marc Scheijven
Algemeen directeur Nij Barrahûs de heer Bernard Wind

Met het prachtige weer buiten is het extra voelbaar; de vakanties komen eraan!

De kliniek blijft tijdens de vakantieperiode regulier geopend voor afspraken en behandelingen.
Van 23 juli tot 3 september zijn wij op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.00-13.00 uur.

Wij wensen iedereen een hele mooie zomer toe!

Team Nij Barrahûs

Vergunning

Om een IVF-laboratorium te mogen hebben, heeft een medische instelling een speciale vergunning nodig van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Er zijn in Nederland slechts 15 vergunningsplekken beschikbaar. Na een intensieve verbouwing en de inrichting van een nieuw laboratorium, gaf de inspectie voor de gezondheidszorg deze maand groen licht aan Nij Barrahûs om te starten met IVF-behandelingen. Inmiddels hebben de eerste patiënten al een voorbehandeling gehad. In juli worden de eerste reageerbuisbevruchtingen gedaan. Hiermee wordt Nij Barrahûs de eerste IVF-kliniek in Friesland.

Medisch hoofd van de kliniek Harold Mous: “Wij zijn onwijs trots op het verkrijgen van de IVF- vergunning. Bij Nij Barrahûs combineren we expertise in fertiliteit met een persoonlijke en patiëntgerichte manier van behandelen. Nu we ook zelf een laboratorium in onze kliniek hebben, kunnen we alle behandelingen op de locatie in Wolvega doen. Veel prettiger voor patiënten die nu niet meer hoeven te reizen naar andere locaties, maar op een voor hen vertrouwde plek kunnen blijven.”

Informatieavond – dinsdag 10 juli 2018

“Als kinderen krijgen niet vanzelf gaat”
Een laagdrempelige informatiebijeenkomst voor iedereen met een kinderwens. Lees meer >

In verwachting raken en een kind krijgen lijkt zo natuurlijk dat je er eigenlijk van uitgaat dat het moet lukken. Maar wanneer kinderen krijgen niet vanzelf gaat, is het een grote stap om over te gaan tot onderzoek en eventueel vruchtbaarheidsbehandelingen.

Bij een onvervulde kinderwens en het overwegen van medische behandelingen komen veel vragen naar boven. “Welke behandelingen kan ik ondergaan om in verwachting te raken?”, “Hoe vergoedt onze zorgverzekeraar de behandelingen?”, “Hoe loopt het traject wanneer we gebruik moeten maken van een sperma- of eiceldonor?”

Laagdrempelige informatieavond

Op dinsdagavond 10 juli organiseert Nij Barrahûs een vrij toegankelijke en laagdrempelige informatiebijeenkomst “Wat als kinderen krijgen niet vanzelf gaat…”. Geïnteresseerden zijn van harte welkom vanaf 19.00 uur, waarna het programma start om 19.30 uur.

Medisch hoofd van de kliniek Harold Mous en teamleider en fertiliteitsassistente Marja Nienhuis nemen u tijdens de informatieavond mee in wat Nij Barrahûs voor u en uw kinderwens kan betekenen. Tevens krijgt u een rondleiding in de recent vernieuwde fertiliteitskliniek.

Aanmelden

Aanmelden voor de informatieavond?  Stuur een mail naar info@nijbarrahus.nl met uw naam en adresgegevens. Locatie van de bijeenkomst is de Nij Barrahûs kliniek aan de Heerenveenseweg 99-B in Wolvega.

Nij Barrahûs vindt een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij Nij Barrahûs veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels. Hoe wij dit doen, hebben wij vastgelegd in ons privacy statement. Lees hier meer.

Monitor Fertiliteitszorg

De door Freya opgestelde kwaliteitscriteria worden getoetst in de Monitor Fertiliteitszorg. De monitor biedt een transparant overzicht van de fertiliteitszorg die in Nederland wordt aangeboden. Door dit overzicht kunnen patiënten een weloverwogen keuze maken voor het behandelcentrum of ziekenhuis dat het beste past bij hun wensen.

Medisch directeur van Nij Barrahûs, Harold Mous, is verheugd met de erkenning:
“Een prachtig compliment voor ons als zorgverleners, maar vooral een belangrijk teken voor patiënten dat we wederom aan de kwaliteitscriteria voldoen die Freya als patiëntenvereniging stelt. Zeker ook omdat dit jaar het criterium psychosociale ondersteuning is toegevoegd aan de vragenlijst van Freya. Juist deze aandacht voor de patiënt als mens is iets waar wij als kleinschalig behandelcentrum op focussen en waarmee wij ons onderscheiden.”

Met ISO 9001 certificering voldoen wij aan alle eisen voor kwaliteitsmanagement.

Nij Barrahûs is in bezit van de Freya Pluim. Hiermee voldoen we aan de kwaliteitscriteria die door Freya zijn opgesteld.

Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies