Klachten

Wij doen ons uiterste best om zorg van goede kwaliteit efficiënt te leveren. We streven naar duidelijke informatie aan, én goede communicatie met, onze patiënten. Dat neemt niet weg dat er soms toch iets mis kan gaan en dat u teleurgesteld bent of niet tevreden.

Klachten melden en oplossen

Dan zijn er meerdere mogelijkheden om een klacht te melden en op te lossen:

  • De klacht rechtstreeks bespreken met de betrokken persoon.
  • Contact opnemen met de externe klachtenfunctionaris wanneer u de klacht niet rechtstreeks met de betrokken persoon wilt of kunt bespreken.

De klachtenfunctionaris kan u informatie en advies geven. U kunt uw brief sturen of e-mailen naar de externe klachtenfunctionaris van het centrum. U kunt ook gebruik maken van een klachtenformulier, dit vindt u hier.

Het doel van de klachtenregeling is dat iedere klacht serieus wordt genomen en behandeld.
Alle betrokkenen zijn verplicht tot geheimhouding van alle gegevens waarvan ze in het kader van de klachtenbehandeling kennis nemen. U kunt erop rekenen dat de gegevens betreffende de klacht of diegene die de klacht heeft ingediend, strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld.

Wanneer de klachtenfunctionaris betrokken is bij de klacht, wordt de klacht door de klachtenfunctionaris geregistreerd. De gegevens worden anoniem in een rapport verwerkt. De rapportage wordt voorgelegd aan het team van de fertiliteitkliniek Nij Barrahûs. Uw klacht is daarmee een belangrijk hulpmiddel ter verbetering van de kwaliteit van zorg.

Ineke Jepkema is de externe en onafhankelijke klachtenfunctionaris verbonden aan Nij Barrahûs. U kunt haar bereiken per e-mail: ineke.jepkema@gmail.com of per post:
Mevrouw I. Jepkema, klachtenfunctionaris
De Tromp 13, 9081 AE Lekkum.

Download ons klachten formulier >>

Met ISO 9001 certificering voldoen wij aan alle eisen voor kwaliteitsmanagement.

Nij Barrahûs is in bezit van de Freya Pluim. Hiermee voldoen we aan de kwaliteitscriteria die door Freya zijn opgesteld.