Verzekeringen

Om zeker te weten wat er wordt vergoed, raden wij u aan om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Nij Barrahûs maakt deel uit van Stichting BPM-zorg en staat onder die naam ingeschreven bij de zorgverzekeraars. Vermeld daarom dat u onder behandeling gaat bij Stichting BPM-zorg, gevestigd in de gemeente Skarsterlân. De naam Nij Barrahûs is een handelsnaam, die gebruiken zorgverzekeraars niet.

Zorgverzekeraars zijn niet bereid te vergoeden bij zelfverwijzing, dus zonder verwijzing van de huisarts. We raden u daarom dringend aan een verwijsbrief bij uw huisarts te vragen vóórdat u naar ons toekomt. Overhandig de verwijsbrief bij uw eerste bezoek.

Contracten met verzekeraars

Binnen het Nederlandse zorgstelsel onderhandelt een zorgaanbieder met een zorgverzekeraar over de voorwaarden voor een contract. Zorgaanbieders moeten voldoen aan alle wettelijke eisen om in aanmerking te komen voor een contract.

Nij Barrahûs heeft de kliniek georganiseerd conform de geldende Governance Code en de wettelijke bepalingen in de Wet toelating zorginstellingen (WTZi). Tevens houdt Nij Barrahûs zich aan de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). De zorg in de kliniek wordt geleverd conform de normen en richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG). Tot slot voldoen wij aan de bepalingen van de kwaliteitswet zorginstellingen (Kwzi). Hiermee voldoen wij aan alle wettelijk gestelde eisen en we kunnen u dan ook kwalitatief goede en veilige fertiliteitzorg aanbieden.

Nij Barrahûs heeft een contract afgesloten met de VGZ-groep. Daaronder vallen de volgende verzekeringsmaatschappijen:

 • Aevitae
 • Bewuzt
 • Caresco BV
 • IAK Verzekeringen B.V.
 • IZA Cura (Drechtsteden en Roerdalen)
 • IZA Zorgverzekeraar NV
 • IZZ
 • SZVK
 • Turien & Co Assuradeuren
 • UMC
 • Univé
 • VGZ
 • VPZ Assuradeuren
 • ZEKUR
 • Zorgzaam Verzekerd

Wij blijven ons inspannen om tot contractafspraken met meer verzekeraars te komen. Zodra er meer duidelijkheid is over het resultaat van de onderhandelingen informeren wij u daarover via deze website.

Naturapolis

Bij een naturapolis vergoedt de verzekeraar de kosten van de behandeling rechtstreeks aan de zorgaanbieder waarmee ze een contract hebben. Als de zorgaanbieder geen contract heeft, kunt u alsnog de rekening indienen: u krijgt dan een marktconforme vergoeding van de behandeling. Dit verschilt tussen verzekeraars, dus wij raden aan bij uw verzekeraar na te vragen wat het restitutietarief is waarop u recht heeft.

Zolang wij geen contract hebben kunnen sluiten met uw zorgverzekeraar kan het zijn dat u, afhankelijk van uw polis, een deel van de rekening zelf moet betalen. Dit staat los van het eigen risico. U kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar voor de exacte vergoeding.

Restitutiepolis of vrije keuzepolis

De meeste restitutiepolissen vergoeden de zorg voor 100%. Het is daarom ook aan te raden om een restitutiepolis af te sluiten. Bij een restitutiepolis krijgt u meestal de rekening zelf toegestuurd. U voldoet de betaling zelf en declareert de rekening bij uw verzekeraar. Voor deze polis maakt het niet uit of Nij Barrahûs een overeenkomst met de zorgverzekeraar heeft.

Eigen risico

Het eigen risico wordt aangesproken. Afhankelijk van de hoogte van het eigen risico kan uw zorgverzekeraar dus kosten met u verrekenen. Voor meer informatie kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen naar het actuele eigen risico.

Wat betekent dit voor u?

Wanneer u als paar (man en vrouw) bij ons onder controle komt of behandeld wordt, wordt u beiden geregistreerd. Dit geldt niet voor alleenstaande vrouwen en lesbische paren met een kinderwens: bij hen volgt slechts registratie van degene die behandeld wordt.

Bij man én vrouw wordt in het algemeen onderzoek verricht en beide partners zijn betrokken bij aanvullend onderzoek en behandeling van de gezamenlijke kinderwens. De fertiliteitzorg in Nederland is zo georganiseerd dat voor beide partners declaraties naar de zorgverzekeraar worden verzonden. U moet bij de man denken aan het bestuderen van de voorgeschiedenis, eventueel lichamelijk onderzoek, bloedonderzoek en laboratoriumonderzoek naar de kwaliteit van het sperma.

Wanneer er nog geen contract met uw zorgverzekeraar is, krijgt u de factuur van onze kliniek thuisgestuurd. Deze factuur dient u aan ons te voldoen en u stuurt de factuur naar uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar is vervolgens verplicht (een deel van) de kosten van deze factuur te vergoeden.
U kunt desgewenst uw brief richten aan de medisch adviseur van uw zorgverzekering. Heeft u hierover vragen, bel ons dan.

Wij kunnen eventueel voorzien in aanvullingen in het verzoek aan de zorgverzekering, mits u hiervoor toestemming verleent.

Kosten behandeling of consult

Wat u moet weten over de kosten van uw behandeling of consult.
Per 1 januari 2012 is er in de medisch specialistische zorg een nieuwe tariefstructuur ingevoerd. Per zorgproduct is een maximum tarief vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Nij Barrahûs hanteert voor haar behandelingen deze maximumtarieven.
LET OP: In geval van vruchtbaarheidsbehandeling is door de NZA vastgesteld dat voor de vrouw EN HAAR PARTNER een zorgproduct wordt gedeclareerd. Dit houdt in dat zowel voor de vrouw en de man een tarief kan worden berekend.

De vergoeding van deze behandelingen door uw zorgverzekeraar zijn afhankelijk van:

 • het type polis dat u heeft afgesloten
 • de zorgverzekeraar waar u uw verzekering heeft lopen
 • de polisvoorwaarden die betrekking hebben op uw polis

De eerste drie IVF-pogingen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Meestal worden eveneens inseminatie-behandelingen vergoed. Om te weten op welke vergoeding u recht heeft raden wij u aan uw polisvoorwaarden goed te bekijken.

Met ISO 9001 certificering voldoen wij aan alle eisen voor kwaliteitsmanagement.

Freya Pluim 2018-2019

Nij Barrahûs is in bezit van de Freya Pluim. Hiermee voldoen we aan de kwaliteitscriteria die door Freya zijn opgesteld.

Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies