Zorgverzekering en eigen bijdrage

Om zeker te weten wat er wordt vergoed, raden wij u aan om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Nij Barrahûs maakt deel uit van Stichting BPM-zorg en staat onder die naam ingeschreven bij de zorgverzekeraars onder AGB code: 22 22 73 07.
Vermeld daarom dat u onder behandeling gaat bij Stichting BPM-zorg, gevestigd in de gemeente Skarsterlân. De naam Nij Barrahûs is een handelsnaam, die gebruiken zorgverzekeraars niet.

Zorgverzekeraars zijn niet bereid te vergoeden bij zelfverwijzing, dus zonder verwijzing van de huisarts. We raden u daarom dringend aan een verwijsbrief bij uw huisarts te vragen vóórdat u naar ons toekomt. Overhandig de verwijsbrief bij voorkeur al vóór uw eerste bezoek.
In 2022 hebben we een contract met zorgverzekeraars CZ en VGZ.

Uitleg over vergoedingen van behandeling en eigen bijdrage

Voor alleenstaande vrouwen en lesbische paren geldt een subsidieregeling. Lees hierover meer onderaan deze pagina.

Contracten met verzekeraars

Als u een behandeling overweegt bij Nij Barrahûs wilt u graag weten wat de kosten hiervan zijn. Een deel van de kosten wordt vaak vergoed door uw zorgverzekeraar en een deel komt mogelijk voor eigen rekening.

De vergoeding van de behandelingen door uw zorgverzekeraar zijn afhankelijk van:

 • uw type polis (natura, restitutie of vrije keuze);
 • uw zorgverzekeraar;
 • uw polisvoorwaarden;
 • uw leeftijd: uw zorgverzekeraar vergoedt een behandeling tot en met een leeftijd van 42 jaar.

Om te weten op welke vergoeding u recht heeft, raden wij u aan uw polis en polisvoorwaarden goed te bekijken. Ook is het verstandig contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Wij zijn bij de zorgverzekeraars bekend onder de naam Stichting BPM Zorg.

Eigen risico

Voor de zorg van Nij Barrahûs wordt uw eigen risico aangesproken. In 2022 is het verplichte eigen risico bedrag € 385,-. U kunt zelf kiezen voor een vrijwillige verhoging van uw eigen risico. Hierdoor wordt het bedrag dat u zelf moet betalen opgehoogd met het vrijwillige eigen risico dat u heeft afgesproken met uw zorgverzekeraar.
Bij een declaratie betaalt u zelf eerst het bedrag van het gekozen eigen risico. Pas daarna gaat de zorgverzekeraar vergoeden. Daarnaast kan er bij een behandeling sprake zijn van een eigen bijdrage.

Uw polis

Zorgverzekeraars bieden verschillende zorgverzekeringen aan. U kunt zich namelijk op verschillende manieren verzekeren. Er zijn drie soorten polissen.

1. Naturapolis

Bij een naturapolis kiest uw verzekeraar zorgaanbieders en sluit er contracten mee af. Als u zorg nodig heeft en uw zorgverzekeraar heeft een contract afgesloten met uw arts of behandelaar, wordt de zorg in principe volledig vergoed. Wilt u door een andere zorgverlener worden geholpen? Dan kan de zorgverzekeraar daar een lagere vergoeding voor geven. U krijgt dan te maken met vergoedingspercentages voor niet-gecontracteerde zorg en dit betekent dat u zelf een deel van de rekening betaalt. Afhankelijk van de zorgverzekeraar en zorgverzekering die u heeft, is dat ongeveer 20% tot 35% van het factuurbedrag. Nij Barrahûs heeft voor 2022 een contract met CZ en de VGZ-groep.

Onder de VGZ groep vallen de merken:

 • Univé
 • Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht (SZVK)
 • ZEKUR
 • Zorgzaam Verzekerd
 • VGZ
 • Bewuzt
 • MVJP
 • Aevitea
 • IZZ
 • IZA Zorgverzekeraar NV
 • UMC

Onder de CZ-Groep vallen de volgende merken:

 • CZ
 • IZZ
 • Just
 • Nationale Nederlanden
 • OHRA

Daarnaast hebben wij een betaalovereenkomst met de ONVZ. Dit betekent dat wij het hele facturatieproces voor onze rekening nemen, waardoor u thuis geen nota’s ontvangt en niet hoeft voor te schieten.

2. Restitutiepolis of vrije keuzepolis

Bij een restitutiepolis krijgt u bij elke zorgaanbieder een vergoeding en heeft u dus meer keuzevrijheid. Bij een zuivere restitutiepolis bent u volledig vrij om een eigen zorgverlener te kiezen. Het maakt bij een restitutiepolis dus niet uit of Nij Barrahûs een contract met uw zorgverzekeraar heeft of niet. Bij een restitutiepolis krijgt u meestal de rekening zelf toegestuurd. U voldoet de factuur zelf en declareert de rekening bij uw verzekeraar. Bij een restitutiepolis heeft u minimaal recht op 100% vergoeding van het marktconforme tarief of wettelijk tarief.

 • Marktconforme tarief: het tarief dat volgens Nederlandse marktomstandigheden redelijk is voor een bepaalde behandeling. Hierbij wordt gekeken welke bedragen zorgaanbieders gemiddeld in rekening brengen voor een behandeling.
 • Wettelijke tarief (Wmg-tarief): dit zijn tarieven die de overheid vaststelt op basis van de Wet marktordening gezondheidszorg. De hoogte van deze tarieven staan op de website van de NZa.

Let ook bij een restitutiepolis op de kleine lettertjes voor vergoedingen.

3. Combinatiepolis

Een combinatiepolis biedt een iets minder ruime dekking dan een restitutiepolis. Bij een combinatiepolis heeft u in bepaalde gevallen recht op zorg (zoals geregeld in een naturapolis) en in andere gevallen recht op een vergoeding van zorg (zoals in een restitutiepolis).
Dit type verzekering vergoedt ten minste 100% van het gemiddeld gecontracteerde tarief voor niet-gecontracteerde zorg.
Indien wij een contract hebben met uw zorgverzekeraar worden de kosten van de behandeling rechtstreeks aan ons vergoed.
Indien wij geen contract hebben met uw zorgverzekeraar ontvangt u de factuur van ons. U dient deze factuur zelf in bij uw zorgverzekeraar. Wij raden aan bij uw verzekeraar na te vragen op welk restitutietarief u recht heeft. Het kan zijn dat u, afhankelijk van uw polis, een deel van de factuur zelf moet betalen. Dit staat los van het eigen risico. U bent verantwoordelijk voor de betaling van de factuur aan Stichting BPM Zorg binnen de gestelde betalingstermijn.
Indien wij een betaalovereenkomst hebben met uw zorgverzekeraar worden de kosten van de behandeling rechtstreeks aan ons vergoed. Om te weten of uw zorgverzekeraar buiten het eigen risico een eigen bijdrage hanteert, raden wij u aan uw polis en polisvoorwaarden goed.

Kosten behandeling of consult

Per zorgproduct is een maximumtarief vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Nij Barrahûs hanteert voor haar behandelingen deze tarieven.
Om de kosten van de behandelingen te verduidelijken, hebben wij een overzicht gemaakt van de mogelijkheden. Om administratieve redenen, welke gebonden zijn aan wetgeving, kan het voorkomen dat u pas na vier maanden een factuur krijgt voor de behandelingen.

Voor onze exacte tarieven verwijzen wij u naar onze tarievenlijst. U kunt op deze tarievenlijst zien welke declaratiecodes wij gebruiken en welke bedragen hierbij horen.

Consultenkaart

Als u bij ons voor een eerste consult (= intake) komt, openen wij een consultenkaart. Uw eventuele partner m/v registreren wij ook.

 • In geval van een mannelijke partner wordt er voor hem ook een consultenkaart gestart. We onderzoeken en/of behandelen namelijk bijna altijd man én vrouw. Denk bij de man aan het bestuderen van de voorgeschiedenis, eventueel lichamelijk onderzoek, bloedonderzoek en laboratoriumonderzoek naar de kwaliteit van het sperma. Voor de man en de vrouw worden aparte declaraties opgesteld.
 • In geval van een vrouwelijk partner zal er een consultenkaart gestart worden op het moment dat zij bij ons een intakegesprek heeft.

Deze consultenkaart wordt na 90 dagen gesloten. Alle contactmomenten met een arts of verpleegkundig specialist (dit is een gesprek, telefonisch consult, gesprek d.m.v. beeldbellen of een uitgebreid mailcontact) worden in deze consultenkaart toegevoegd. Het aantal contactmomenten bepaalt de hoogte van de declaratie. Na deze 90 dagen wordt deze consultenkaart gesloten en gedeclareerd.
Indien u na deze periode opnieuw een contactmoment met de arts heeft, wordt er een vervolg consultenkaart geopend. Deze consultenkaart wordt aansluitend aan de vorige geopend en na 120 dagen weer gesloten en gedeclareerd. Hierdoor kan het voorkomen dat u na 4 maanden weer een factuur krijgt voor deze contactmomenten. Indien u na deze afgesloten periode opnieuw een contactmoment met de arts heeft herhaalt het bovenstaande zich.

Behandelingen (IUI, behandeling met gonadotrofine, IVF, ICSI, terugplaatsing van embryo)

Binnen de behandeling behoren alle echo’s die verricht worden in die cyclus. Een behandeling wordt gedeclareerd na afloop van de cyclus of na 42 dagen, oftewel dan sluit uw consultenkaart.
Een behandeling wordt bijvoorbeeld geïnitieerd:

 • Als men start met follikelstimulerende hormonen (gonadotrofinen) t.b.v. ovulatie inductie of IUI
 • Op de dag van een inseminatie (IUI), in een natuurlijke cyclus en/of bij de eerste echografie van deze cyclus
 • Als men start met follikelstimulerende hormonen (gonadotrofinen) t.b.v. een IVF of ICSI behandeling en/of bij de eerste echografie van deze cyclus
 • Als men start met controles t.b.v. het dooien en eventueel terugplaatsen van een cryo embryo

Met het ZKN Keurmerk voldoen wij aan alle eisen voor kwaliteitsmanagement.

Nij Barrahûs is in bezit van de Freya Pluim. Hiermee voldoen we aan de kwaliteitscriteria die door Freya zijn opgesteld.

Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies